Kurumumuz faaliyetleri hakkında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgi ve belge edinme talebinde bulunabilirsiniz.